ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Ανακοίνωση Εργαστηρίου - Μαθαίνοντας ουσιαστικές παρεμβάσεις διαπαιδαγώγισης

Η κλινική μας εμπειρία αλλά και όλη βιβλιογραφία στο αναπτυξιακό πεδίο του παιδιού μας έχει δείξει την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γονείς στο να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους. Βασικοί παράγοντες αυτής της δυσκολίας είναι η εγγύτητα και τα προβλήματα που δημιουργεί όπως ο φόβος, η αδυναμία προς το παιδί, η αδικαιολόγητη εξουσία που παραχωρήται στο παιδί από τους γονείς, η αδυναμία συνεννόησης των γονιών κοκ.
Θα αποτελέσει έκπληξη το υλικό που θα σας παρουσιάσουμε, διότι θα σας βοηθήσει με εύληπτο και ξεκάθαρο τρόπο να καταλάβετε με πιο τρόπο η γονεϊκή παρέμβαση μπορεί να γίνει γόνιμη, ουσιαστική και αποφασιστική ώστε να εδραιωθεί ένα πλαίσιο που το παιδί να μπορεί να όριοθετήται και να καταλάβει ότι υπάρχει ιεραρχία, όρια, κανόνες και συνέπειες.
Το να καταφέρει ο γονέας να αναπτύξει την ικανότητα της αντικειμενικότητας και της συναισθηματικής απομάκρυνσης χωρίς ενοχές, τύψεις κλπ. είναι μία άριστη κατάσταση που δίνει στην οικογένεια την αίσθηση της ισορροπίας, της γαλήνης, καλή αυτοεκτίμηση στην προσωπικότητα των γονέων και δυνατή αίσθηση ασφάλειας στα παιδιά .
Οι γονείς είναι καλό να αναγνωρίζουν τα αδύναμα σημεία τους και τις όποιες ανεπάρκειες έχουν ώστε να εργάζονται πάνω σε αυτές και να αποκτούν τις δεξιότητες που θα χρειαστούν....


Ημερομηνία διεξαγωγής: Τετάρτη 25/09/2019


Ωρα προσέλευσης: 18.30

Έναρξη: 19.00 με 22.00


Κόστος συμμετοχής: 20,00 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής στο 210 3817574 και στο
e-mail: info@humangarden.gr
www.humangarden.gr
Εισηγητής: Άκης Κούβελας
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος
Παρακαλώ κοινοποιήστε την ανακοίνωση θα είναι σημαντικό για την ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΚΗΠΟΣ